Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

7781 75c1 420
celukrecja
9963 eec2 420
Reposted fromyoungblood youngblood viamadadream madadream
celukrecja
9619 6914 420
Reposted fromels els vialouve louve
celukrecja
1462 6f87 420
Reposted fromtoft toft viakotfica kotfica
celukrecja
0589 39bb 420
Reposted fromoutline outline viakotfica kotfica
celukrecja
5939 9c07 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakotfica kotfica
celukrecja
8777 45ea 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viadarkanes darkanes
celukrecja
9707 b338 420
Reposted frominpassing inpassing viamadadream madadream
celukrecja
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
celukrecja
0159 79e1 420
Reposted fromdusix dusix viakotfica kotfica
celukrecja
1195 0756 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
celukrecja
7989 9699 420
Reposted fromxpetqa xpetqa viapatronus patronus
celukrecja
4439 7acf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSalute Salute
celukrecja
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viamartulla martulla
0937 69d1 420

jenniedavis:

Zak Prekop

Reposted fromkimik kimik viajazziee jazziee
celukrecja
7283 a37e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
celukrecja
4501 3399 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viavertheer vertheer
celukrecja
6896 f4be 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viavertheer vertheer

April 27 2017

celukrecja
6120 4751 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapomsa pomsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl