Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

celukrecja
4200 aa3b 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
celukrecja
6294 da00 420
Reposted frombabyface babyface viablubra blubra
celukrecja
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viablubra blubra
celukrecja
4813 29ae 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

March 01 2017

celukrecja
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
celukrecja
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
celukrecja
celukrecja
3292 aefc 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialady-fraser lady-fraser
celukrecja
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
celukrecja
3968 05a9 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaLuukka Luukka
celukrecja
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas vianiewolnica niewolnica
celukrecja
4246 8e16 420
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaoxygenium oxygenium
celukrecja
celukrecja
Pesymiści łatwiej doceniają to, co dobre, bo nie oczekują, że sprawy ułożą się po ich myśli, i zachwyca ich każdy drobny sukces, od czasu do czasu rozjaśniający ponury horyzont. 
— Religia dla ateistów; Alain de Botton
4395 4e51 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou
celukrecja
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoxygenium oxygenium
3146 935e 420
Reposted fromerial erial viaoxygenium oxygenium
celukrecja
celukrecja
celukrecja
3723 ae0c 420
Reposted frommental-cat mental-cat vialady-fraser lady-fraser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl